اداره کل امور بین الملل اداره کل امور بین الملل

اداره کل امور بين الملل - معاون ستادی و پشتیبانی
آدرس پستی : آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-22034504
رییس اداره کل امور بین الملل
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸
تلفن : 021-26231371
نمابر : 021-22034504
اداره کل امور بین الملل - معاون اجرایی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-22034504
اداره کل امور بین الملل - معاون خارجه
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از خيابان اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك8 طبقه چهارم
تلفن : 021-26200765
نمابر : 021-22034504
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی