وزیر راه و شهرسازی از دکتر بت شکن تقدیر کرد

بدلیل مشارکت فعالانه در جلسات ستاد بازآفرینی شهری پایدار

وزیر راه و شهرسازی از دکتر بت شکن تقدیر کرد

وزیر راه و شهرسازی از دکتر بت شکن مدیرعامل بانک به دلیل مشارکت فعالانه در جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در گستره ارتقای حقوق شهروندی و بازیابی هویت شهری در سال ۱۳۹۵ ،‌ تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار ما ، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و نایب رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار دراین تقدیرنامه با اشاره به آثار مثبت و گسترده اهداف این تحول عظیم بر ارتقا زندگی مردم ، از ‌تلاش های مجدانه و همدلی خالصانه و تحسین برانگیز دکتر بت شکن ‌به منظور تحقق اهداف ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ومشارکت فعالانه وی در جلسات این ستاد در سال 1395 تشکر کرد.

آخرین بروزرسانی 1396/2/18