اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

محسن عزيزي:

تلاش براي انتقال حسابهاي غيرمتمرکز مشتريان به سيستم متمرکز ضروري است

محسن عزيزي عضو هيأت مديره بانک نيز طي سخناني بر تعيين تکليف و تکميل اطلاعات حساب مشترياني که داراي اطلاعات ناقص هستند، تأکيد کرد.

وي با اشاره به راه اندازي سيستم اطلاعات مشتريان گفت: اين سيستم بهصورت متمرکز راهاندازي شده و با سامانههاي سازمان ثبت احوال نيز ارتباط لازم برقرار شده است. بنابراين، لازم است تا براي انتقال حسابهاي غيرمتمرکز مشتريان به سيستم متمرکز اقدام شود.
عزيزي، با ابراز خرسندي از افزايش ميزان تراکنشهاي غيرحضوري بانک بهعنوان يکي از مزيتهاي رقابتي، افزود: با توجه به امکانات خوب اين حوزه و فعاليتهاي مطلوب بانک در بخش خدمات غيرحضوري، بايد گسترش بيش از پيش کاربري ابزارهاي غيرحضوري در دستور کار بانک باشد و مشتريان را به استفاده از اين ابزار تشويق کنيم؛ زيرا همکاران ميتوانند با گسترش استفاده از اين ابزارها در ميان مشتريان بانک زمان بيشتري را براي بازاريابي، جذب منابع و وصول مطالبات اختصاص دهند.
وي با اشاره به راهاندازي برخي خردهسيستمها در مديريتها ازجمله سيستم وصول مطالبات و بازاريابي، بر تعامل مديريت IT و مديريتهاي شعب بهمنظور مديريت متمرکز بر اين خردهسيستمها و درصورت مطلوبيت، گسترش آن به ساير مديريتها تأکيد کرد.
عضو هيأت مديره درخصوص خدمات psp بانک گفت: اسفند ماه 1393 با اخذ مجوز از بانک مرکزي، خدمات بازاريابي و پرستاري پايانههاي فروشگاهي به شرکت ناواکو واگذار شده و اين شرکت نيز با شرکت داراي مجوز خدمات پرداخت psp تفاهمنامه منعقد کرده است تا تراکنشها از طريق سوئيچ داراي مجوز آن شرکت از بانک مرکزي انجام شود.

آخرین بروزرسانی 1394/11/5

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین