فهرست اخبار فهرست اخبار

معاون مدیر شعب : جذب منابع اولویت اول بانک است

جابجایی روسای شعب در اردبیل

درجریان جابجایی روسای شعب در استان اردبیل ،آقای بهنام میرزایی ، محمد فتحی ، مرتضی حبیب زاده و هادی پژوهی به ترتیب به سمت ریاست شعب جانبازان،فلسطین ، صفویه و امام(ره) اردبیل منصوب شدند

اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل در جریان  تودیع و معارفه روسای شعب  جانبازان، فلسطین، صفویه و امام اردبیل  در حضور همکاران گفت  باید در جهت نیل به اهداف عالی بانک تمام تلاش خودرا بکار ببندیم.

وی ضمن تجلیل ازعملکرد روسای شعب فوق الذکر اولویت اول بانک را جذب منابع توصیف کرد و گفت روسای شعب  نمایندگان  ستاد  درشعب بوده و باید ضمن توجه ویژه به جذب منابع  و وصول مطالبات  در جریان تمام امور قرار گرفته  و بازاریابی ومشتری مداری را سرلوحه خود  قراردهند.

گفتنی است آقای  بهنام میرزایی ، محمد فتحی ، مرتضی حبیب زاده و هادی پژوهی به ترتیب به سمت ریاست شعب  جانبازان،فلسطین ، صفویه و امام(ره) اردبیل  منصوب و از عملکرد  ایشان در پست های قبلی با اهداء هدایایی تجلیل بعمل آمد .

آخرین بروزرسانی 1400/4/12