فهرست اخبار فهرست اخبار

نشست مدیرشعب اردبیل درراس کمیته بازاریابی مدیریت با مسولین نیروی انسانی نیروی انتظامی اردبیل

در این دیدار که مدیر شعب اردیبل ، همکاران دوایر اعتبارات وارتباطات و بازاریابی در آن حضور داشتند ،ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل با اشاره به آمار و ارقام تسهیلات پرداختی، انواع مزایای بانک مسکن من جمله صندوق مسکن یکم انفرادی و حقوقی، صندوق مسکن جوانان، حساب ممتاز و صندوق امانات را برای همکاران نیروی انتظامی تشریح نمود.

 نشست مدیرشعب اردبیل  درراس کمیته بازاریابی مدیریت  با مسولین نیروی انسانی نیروی انتظامی اردبیل

در این دیدار که مدیر شعب اردیبل ، همکاران دوایر اعتبارات وارتباطات و بازاریابی در آن حضور داشتند ،ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل  با اشاره به آمار و ارقام  تسهیلات پرداختی، انواع مزایای  بانک مسکن من جمله صندوق مسکن یکم انفرادی و حقوقی،  صندوق مسکن جوانان، حساب ممتاز و صندوق امانات را برای همکاران نیروی انتظامی تشریح نمود.

 وی افزود طرح اقدام ملی  طرح جامع دولت برای خانه دار شدن  در وضعیت کنونی بوده و همکاران نیروی انتظامی میتوانند از این فرصت استفاده نمایند.

سرگرد فیضی راد مسیول منابع انسانی نیروی انتظامی اردیبل نیز با  تشکر و قدردانی از پرداخت تسهیلات مسکن برای  معرفی شدگان نیروی انتظامی  در سالهای گذشته توسط بانک مسکن استان از برنامه ریزی برای خانه دار کردن624 نفر از پرسنل زیر ده سال  نیروی انتظامی  سخن به میان آورد و از مسولین مدیریت درخواست همکاری نمود.   

گفتنی است  پس از برگزاری نشست  جلسه ای با حضور کارشناسان  و همکاران دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت اردبیل و نیروی انتظامی درحضور پرسنل هدف  نیروی انتظامی برگزارو انواع خدمات بانک برای نامبردگان بصورت مکتوب تشریح شد.

آخرین بروزرسانی 1399/6/29