تازه های اخبار تازه های اخبار

رتبه بندی شعب استان بر مبنای مانده قرض الحسنه جاری به پایان مرداد 93

مانده قرض الحسنه جاری

 

 

نام شعبه رتبه
مرکزی اردبیل 1
امام (ره) اردبیل 2
شریعتی اردبیل 3
سرعین 4
تختی اردبیل 5
بعثت اردبیل 6
بازار اردبیل 7
جانبازان اردبیل 8
صفویه اردبیل 9
خلخال 10
مرکزی پارس اباد 11
کاشانی اردبیل 12
حافظ اردبیل 13
نمین 14
مشکین شهر 15
امام (ره) پارس اباد 16
نیر 17
فلسطین اردبیل 18
بیله سوار 19
گرمی 20
کارشناسان اردبیل 21
کوثر 22
آخرین بروزرسانی 1395/7/7