تازه های اخبار تازه های اخبار

از همکار بازنشسته مدیریت اردبیل بابت بازاریابی انجام گرفته تجلیل شد.

ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل از آقای نصراله وثوقی ایرانی همکار بازنشسته بابت جذب منابع با اهدای هدایایی تجلیل نمود

ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل از آقای  نصراله وثوقی ایرانی همکار بازنشسته  بابت جذب منابع  با اهدای هدایایی تجلیل نمود.

مدیر شعب استان اردبیل در مراسم  تجلیل از  همکار یاد شده  گفت  تمامی همکاران  ما میتوانند با ایفای نقش بازاریاب دست ما را درجذب منابع و تحقق اهداف  بگیرند و در این بین بازنشتگان به عنوان سرمایه های بانک  با کوله باری از گرانبهاترین تجارب کسب شده  در طول سالهای متمادی کار در پست های مختلف بانک می توانند یاریگر بانک باشند ضمن اینکه عرق سازمانی این عزیزان همیشه پشتوانه همکاران و دلگرمی آنان در کارها است.

 گفتنی است  آقای  نصراله وثوقی ایرانی کهدر سال89  با سمت رییس شعبه مرکزی اردبیل به افتخار بازنشستگی نایل آمد در حاشیه این تجلیل گفت همیشه مدیون بانک هستیم و هرچه داریم از بانک داریم و آرم بانک در ذهن و دل ما و خانواده هایمان نقش بسته است و به همین جهت است که در همه حال به بانک و منافع بانک می اندیشیم .

شایان ذکر است بازاریابی موفق همکار بازنشسته باپیگیری ،تلاش  و کمک همکاران شعبه مرکزی اردبیل منجر به جذب مبلغ83میلیارد ریالی شد که با اهدای هدایایی  از این عرق سازمانی همکار بازنشسته  توسط مدیر شعب اردبیل تجلیل بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/12/28