تازه های اخبار تازه های اخبار

عیادت از همکار بیمار در مدیریت اردبیل

مدیر شعب اردبیل به همراه همکاران ستاد مدیریت و شعب تابعه ازهمکار بیمار عیادت نمودند.

ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل به همراه  کارکنان مدیریت وجمعی از شعب اردبیل  درجریان   عیادت از آقای شهریارنصیری همکار شرکتی مدیریت اردبیل که دربستر بیماری بسر میبرد ضمن  دلجویی ازنامبرده و خانواده محترمشان برای ایشان آرزوی تندرستی و سلامتی  نمودند. 

آخرین بروزرسانی 1398/6/31