تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسه وصول مطالبات روستایی در اردبیل

معاون مدیر اردبیل به همراه رییس دایره وصول مطالبات مدیریت در جلسه ای که با هدف ارزیابی عملکرد موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب در وصول مطالبات روستایی واهداف و انتظارات بانک در سالجاری برگزارشد ازنزدیک در جریان روند اجرای وصول مطالبات و مسایل و مشکلات موجود در این بخش قرارگرفت.

معاون مدیر اردبیل به همراه رییس دایره وصول مطالبات  مدیریت  در جلسه ای که با هدف  ارزیابی عملکرد موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب در وصول مطالبات روستایی واهداف و انتظارات بانک در سالجاری  برگزارشد ازنزدیک در جریان روند اجرای وصول مطالبات و مسایل و مشکلات  موجود در این بخش  قرارگرفت.

آقای اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل با تشریح اهداف ابلاغی برای استان در حوزه مطالبات روستایی ازعملکرد خوب موسسه در کاهش مطالبات روستایی  تجلیل نمود و برای همکاری در کاهش مطالبات پرونده های مشارکتی تاکید نمود.

معاون مدیر شعب اردبیل در ادامه سخنان خود  نسبت به اطلاع رسانی مجدد بخشودگی سود و جرایم بانکی تاکید نمودند و در خصوص طرح بخشودگی جریمه یعنی طرح جدید میثاق  توضیحاتی ارایه نمودند و از عوامل و دست اندرکاران شرکت خواست تا با برنامه ریزی صحیح از فرصتهای  پیش رو نهایت استفاده را ببرند .

   آقای جمالی  رییس هیات مدیره شرکت حقوقی عدالت گستران محجوب ضمن ارایه  آمار و ارقام از همکاری صمیمانه روسای شعب مدیریت اردبیل تشکر نمود و از تلاش مجموعه عوامل شرکت  درنیمه اول سال 98 سخن به میان آورد واز همکاری بالغ بر 90 درصد مدیونین بانک مسکن و شروع پرداخت اقساط خود خبر دادند. وی موسسه را متعهد به تحقق اهداف ابلاغی بانک برای استان در پایان سال عنوان داشته و اظهار داشت با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم شاهد تحقق اهداف شویم ایشان همچنین از تشکیل واحد اجرابرای مراحل اجرا از طریق ثبت اسناد باحضور پیشکسوتان و کارشناسان خبره ثبت اسناد در موسسه و بهره برداری از نرم افزار جامع وصول مطالبات خبر داد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31