تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه ماهانه دايره حراست مديريت اردبيل باهمكاران انتظامات برگزار شد.

معاون مدير شعب اردبيل :حراست بازوي توانمند سازمان محسوب ميشود.

در جلسه ماهانه حراست مديريت اردبيل كه با همكاران انتظامات برگزار ميشود ابتدا آقاي اكبر صفاري معاون مدير ضمن تشكر اززحمات همكاران حراستي ، حراست را بازوي توانمند و هوشمند بانك در حوزه منابع انساني و حتي بهره وري بانك در ساير بخش ها دانسته و برنقش مهم همكاران انتظامات درتامين نظم و امنيت بانك تاكيد و اظهار نمود كه نحوه برخورد، زبان بدن و احترامات نگهبان مستقر دردرب ورودي بانك سيگنالهاي مثبت يا منفي را به مشتريان ورودي به ساختمان انتقال مي دهد.

 در جلسه ماهانه حراست مديريت اردبيل كه با همكاران انتظامات برگزار ميشود ابتدا آقاي اكبر صفاري معاون مدير ضمن تشكر اززحمات  همكاران حراستي ، حراست را بازوي توانمند و هوشمند بانك  در حوزه منابع انساني و حتي بهره وري بانك در ساير بخش ها دانسته و برنقش مهم همكاران انتظامات درتامين نظم و امنيت بانك تاكيد و اظهار نمود كه نحوه برخورد، زبان بدن و احترامات نگهبان مستقر دردرب ورودي بانك  سيگنالهاي مثبت يا منفي را به مشتريان ورودي به ساختمان انتقال مي دهد.

 ايشان در ادامه بر داشتن برنامه مدون ورزشي كليه همكاران جهت ايجاد نشاط و شادابي روحي و جسمي تاكيد نموده وسرمايه گذاري در امر ورزش را كمك به كاهش هزينه هاي درماني بانك بيان و بعد از شنيدن پيشنهادات و انتقادات همكاران ، آمادگي مديريت اردبيل را جهت رفع هرگونه كمبود ها و نياز هاي همكارن اعلام نمود.

 در ادامه جلسه از برندگان مسابقات ورزشي جام رمضان در رشته هاي تنيس روي ميز و مچ انداي با اهداء كارت هديه تقدير بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31