تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسه کمیته وصول مطالبات درمدیریت اردبیل

با حضور اعضای کمیسیون وصول مطالبات جلسه ماهانه وصول مطالبات با بررسی کلیه مطالبات مدیریت اردبیل برگزارشد

با حضور اعضای کمیسیون وصول مطالبات جلسه ماهانه وصول مطالبات با بررسی کلیه مطالبات مدیریت اردبیل برگزارشد.

 در ادامه سلسله جلسات کمیته وصول مطالبات بانک که هرماهه با دعوت از روسای شعب استان  به کمیته وصول مطالبات مدیریت برگزار میشود ریز عملیات  شعب درخصوص اقدامات انجام گرفته برای وصول مطالبات مورد بررسی قرارگرفت.

ابوالفضل کوهی فرد مدیرشعب استان اردبیل گفت: علی رغم سختیهای کار با تلاش همکاران از ابتدای سالجاری توانسته ایم تعداد پرونده های مطالبات را کاهش دهیم ضمن اینکه با پیگیری به موقع رشد مطالبات پرونده های مشارکت مدنی راکنترل نمودیم و برنامه ریزی لازم برای ادامه این حرکت تا رسیدن به اهداف تعیین شده ادامه دارد تا بتوانیم مطالبات  استان را مدیریت نماییم.

 مدیر شعب اردبیل ضمن تقدیر از تلاش عوامل موصوف برلزوم تلاش مجدانه تاکید نمود و تلاش درجهت وصول مطالبات معوق و تعیین تکلیف آنها و جلوگیری از  انتقال به سرفصل مشکوک الوصول و تبدیل به دین حال شدن کل بدهی را خواستار شد .

ریییس کمیته وصول مطالبات استان اردبیل درادامه گفت در راستای وصول مطالبات از هر توانمندی باید استفاده نماییم تا مطالبات به حیطه وصول درآید تا بتوانیم به اهداف دست یابیم.  
آخرین بروزرسانی 1397/9/29