تازه های اخبار تازه های اخبار

عیادت از همکار بیمار در مدیریت اردبیل

مدیر شعب اردبیل به همراه همکاران مدیریت و شعب تحت پوشش ازهمکار بیمار عیادت نمود.

ابوالفضل کوهی فرد درجریان عیادت از آقای رضا پورعلی همکار شاغل در مدیریت اردبیل که دربستر بیماری بسر میبرد ضمن  دلجویی از همکار بیمارو خانواده محترم برای ایشان آرزوی تندرستی و سلامتی  نمود.

آقای  پورعلی  نیز  از حسن توجه مسیولین و همکاران بانک تشکر و قدردانی نمود.

آخرین بروزرسانی 1397/9/29