تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری دوره آموزشی رتبه بندی اعتباری در مدیریت اردبیل

با عنایت به ظرفیت و پتانسیل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و به جهت بهره مندی از ظرفیت موصوف در تصمیم گیری بهینه اعتباری، دوره آموزشی رتبه بندی اعتباری در مدیریت اردبیل برگزار شد.

با عنایت به ظرفیت و پتانسیل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و به جهت بهره مندی از ظرفیت موصوف در تصمیم گیری بهینه اعتباری،  دوره آموزشی  رتبه بندی  اعتباری در مدیریت اردبیل برگزار شد.

 

دراین دوره آموزشی که به منظور افزایش سطح اطلاعات همکاران و استفاده از استعلام های ماخوذه در مدیریت اردبیل بصورت کارگاهی  برگزار شد، مدیرشعب ،روسای شعب وهمکاران دایره اعتباری، دایره کنترل و نظارت و دایره فنی و ارزیابی مدیریت شعب حضور داشتند .

آخرین بروزرسانی 1397/9/29