تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه فصلي روساي شعب و دواير مديريت شعب استان اردبيل برگزارشد

تجليل از روساي شعب موفق در مديريت اردبيل

دراين جلسه كه با حضورمديرشعب، معاون و كارشناسان و روساي دواير مديريت اردبيل برگزارشد عملكرد مديريت اردبيل بصورت كلي و به تفكيك شعب در بخشها و سرضصل هاي مختلف مورد بررسي قرارگرفت.

ابتدا ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب اردبيل ضمن تشريح بيانات مدير عامل محترم بانك در دومين همايش مديران ارشد بانك كه در تاريخ  2 و 3 آبان ماه سال جاري در تهران برگزارشد، درخصوص مسايل جاري سازمان و رويكرد بهره وري بانك سخن به ميان آورد و به تشريح ابعاد و برنامه هاي پيش روي اين رويكرد جهت رسيدن به  نتيجه مطلوب پرداخت.

مدير شعب اردبيل در ادامه گفت ما توانستيم با همت همكاران ساعي در منطقه سبز ارزيابي عملكرد واقع شويم  ليكن اين به تنهايي كافي نيست وما استحقاق آن را داريم تا با تلاش و كوشش برنامه ريزي شده بتوانيم همانند سالهاي گذشته مقام هاي نخست را را در رتبه بندي ارزيابي نصيب مديريت اردبيل نماييم  ضمن اينكه  در سرفصل هاي اعطاي تسهيلات، پايانه هاي مجازي ، آموزش ، نظارت  و وصول نقدي عملكرد موفقي داشتيم  و اين حاكي از از برنامه ريزي دقيق در حوزه ها مي باشد.

كوهي فرد گفت با توجه به اينكه ما دربخش تسهيلات به اندازه كافي تسهيلات پرداخت نموده ايم ورتبه اول درمديريتهاي هم درجه  را دارا هستيم انشااله و با كمك و همت همكاران بتوانيم بافعاليت بيشتر در بخش جذب منابع بيشتر درجه مديريت را ارتقا  بدهيم .

وي با به اشاره  به  اينكه از مدت اجراي طرح چاووش كمتر از2 ماه باقيمانده است از روساي شعب و دايره وصول مطالبات خواست تا درمدت محدود باقيمانده تاپايان آذر ماه و انتهاي طرح ، با راهنمايي درست  مشتريان مراجعه كننده به ستاد مديريت و شعب تحت پوشش بتوانيم بيشترين بهره برداري را از اين طرح داشته باشيم.

گفتني است درحاشيه اين جلسه از آقايان محمد جعفري رييس شعبه يساوول ، بهنام ميرزايي رييس شعبه بعثت اردبيل، هادي پژوهي رييس شعبه نير و عليرضا بكروي رييس شعبه كارشناسان  كه به ترتيب رتبه اول تا چهارم را در ارزيابي عملكرد كسب نموده بودند  و نيز ازآقاي محمد اكسون رييس شعبه مركزي پارس‌آباد در پرداخت بيشترين مبلغ ضمانتنامه ،بهنام ميرزايي رييس شعبه بعثت اردبيل در پرداخت بيشترين تعداد ضمانتنامه و  محمد تقي اوجاقي رييس شعبه كاشاني اردبيل  بدليل  كسب رتبه اول درميانگين نمرات سنجش اطلاعات شغلي در بين شعب با اهداء لوح تقدير و هدايايي تجليل به عمل آورد.  
آخرین بروزرسانی 1397/9/29