تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه معاون مدیر شعب اردبیل با شرکت طرف قرارداد وصول مطالبات روستایی اردبیل

معاون مدیر اردبیل به همراه رییس دایره وصول مطالبات در جلسه هم اندیشی وصول مطالبات روستایی شرکت نمود وضمن بررسی نزدیک از روند اجرای وصول مطالبات و دیداربا اعضای این شرکت مسایل و مشکلات موجود در این بخش مورد بررسی قرارگرفت.

آقای اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل  ضمن تقدیر از تلاش مجموعه شرکت حقوقی عدالت گستران محجوب  اهمیت کار کارکنان شرکت را ویژه دانسته و گفت اگر شرکت های با ماهیت وصول مطالبات مانند شرکت عدالت گستران محجوب  در بحث مطالبات موفق عمل نمایند این امیدواری را ایجاد مینماید تا در آینده شاهد بسط و گسترش  بحث برون سپاری وصول مطالبات در سایر بخشها شویم و موجب اشتغالزایی برای جوانان و سایر متخصصین در این حوزه شوند .

معاون مدیر شعب اردبیل وصول مطالبات را چالش جدی بانک خواند و از عوامل و دست اندرکاران شرکت خواست تا از فرصت پیش آمده دوماهه در بخشش سود و جرایم تسهیلات نهایت  بهره برداری تلاش راداشته باشند.

 آقای جمالی  رییس هیات مدیره شرکت حقوقی عدالت گستران محجوب ضمن ارایه  آمار و ارقام از همکاری صمیمانه روسای شعب میریت اردبیل تشکر نمود و گفت همکاران موسسه، نسبت به بانک مسکن دارای عرق خاصی میباشند و به بانک مسکن  تعلق خاطردارند. به همین علت با روحیه مضاعف  و پشتکار  مشغول فعالیت هستند  و از ثمرا ت آن می توان به افزایش وصول در 12 شعبه طی 7 ماه سال97 اشاره نمود وی در ادامه اقدام قضایی را سازگار دانسته و حمایت مدیریت اردبیل را دراین خصوص خواستار شد..

گفتنی است  همزمان با این جلسه   بیش از 100 فقره بنر مربوط به  بخشش سود و جرایم  تسهیلات روستایی  در اختیار شرکت عدالت گستران محجوب قرارگرفت تا در اقصی نقاط استان ودر محل روستاهتا و دهیاری ها نصب گردد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/29