تازه های اخبار تازه های اخبار

شرکت کارکنان مدیریت اردبیل درراهپیمایی روز قدس

کارکنان مدیریت اردبیل درجهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین درراهپیمایی روزقدس شرکت نمودند

دراین گردهمایی که  جمعی از همکاران شاغل و بازنشسته صف و ستاد مدیریت اردبیل درآن شرکت داشتند، شرکت کنندگان درراستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر«مسیله فلسطین مسیله اول دنیای اسلام است » پس از تجمع درمحل مدیریت اردبیل همچون سالهای گذشته،  بصورت یکپارچه در مسیر تعیین شده راهپیمایی نمودند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/10