تازه های اخبار تازه های اخبار

اولین نشست کمیته بازاریابی درسال97

کمیته بازاریابی مدیریت متشکل از مدیر شعب ، کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی و روسای شعب مرکزی و بسیج اردبیل درمحل مدیریت اردبیل برگزارشد.

 

درابتدای جلسه ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل گفت :با توجه به توانمند بودن همکاران در امر بازاریابی و جذب منابع و همچنین وجود منابع در سطح استان تلاش بیش از پیش همکاران دراین بخش ضروری  میباشد .

 درادامه جلسه اهداف ابلاغی به شعب مورد بررسی قرار گرفت ومسایلی ازجمله  انتخاب رابط بازاریابی درهرشعبه ونیز انتخاب بازاریاب برتر با توجه به شاخص های آیین نامه مربوط  بحث و گفتگو بعمل آمد 
آخرین بروزرسانی 1397/9/10