تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست مجموعه مدیریت و شرکت ناواکو در مدیریت اردبیل

بررسی روند اجرایی و مشکلات دستگاههای کارتخوان شرکت ناواکو با حضور مدیرشعب اردبیل، مدیر دفتر نمایندگی ناواکو دراردبیل و کارشناسان و همکاران مرتبط بانک و نمایندگی ناواکو اردبیل درمدییت اردبیل برگزارشد.

ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل با توجه به  اهمیت وجود دستگاه های کارتخوان تداوم اینگونه جلسات را لازم و ضروری خواند و گفت  ما تلاش میکنیم تا نهایت رضایت مشتریان را  بدست آوریم و درهمین راستا توصیه های  لازم به تمامی روسای شعب نیز شده است و دربازدیدهای ادواری تاکیدات مضاعف بر استفاده بهینه از فرصت به همکاران میشود. تا به اهداف مشخص شده دراین بخش دست یابیم.

آقای منصور فرهنگی مسیول دفتر ناواکو اردبیل با ارایه گزارشی ازعملکرد گفت بالاترین بحث چالش بازاریابی است و ازمجموعه مدیریت خواست تا همانند گذشته دست همکاران شرکت را بگیرند واضافه کرد باتوجه به اینکه استان اردبیل درششماهه اول سال پذیرای میهمانان  گردشگری میباشد می توانیم به راحتی به اهداف  تعیین شده دراین بخش دسترسی  یابیم .

آخرین بروزرسانی 1396/5/23