تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون نظارتی اداره کل امور شعب از شعب و مدیریت شعب استان اردبیل و شعب تحت پوشش بازدید نمود :

بازدید آقای صادقی اقدم از مدیریت اردبیل

در این بازدید دو روزه آقای صادقی اقدم از شعب امام (ره) اردبیل ، کاشانی اردبیل، مرکزی اردبیل ، بسیج اردبیل، بعثت اردبیل، فلسطین اردبیل و مشکین شهر، گرمی و بیله سوار و مرکزی پارس آباد و امام پارس آباد دیدار و ضمن تبیین مسایل جاری بانک و رصد وضعیت منابع و مصارف و مطالبات شعب مذکور از نزدیک با همکاران به صورت موردی در خصوص مسایل و مشکلات کاری گفتگو نمود .

معاون نظارتی در جریان سفر دو روزه خود بصورت تخصصی با دوایر مدیریت نشست های تخصصی برگزار و از نزدیک در خصوص مسایل و مشکلات دوایر مدیریت از جمله  اعتبارات، امور اداری و رفاهی، مالی، حقوقی و وصول مطالبات وکارشناسان روابط عمومی و بازاریابی گفتگو نمود .

صادقی اقدم  اولویت اول مدیریت را وصول مطالبات خواند و تفکیک دوایر حقوقی و وصول مطالبات را ضروری دانست و گفت کلیه همکاران خصوصاً مسیولین شعب و دوایر حقوقی و وصول مطالبات باید درگیر اصلی وصول مطالبات بوده و اشرافیت کامل  به آمار و ارقام مربوطه به تسعهیلات  معوق خود داشته باشد.

معاون نظارتی اداره کل امور شعب و استانها در خصوص احیای دایره کنترل و نظارتی در مدیریت گفت هدف  اینست که در باز ه های زمانی  کوتاه مدت شعب مورد بازرسی قرار گیرد و هدف و رسالت اصلی دوایر کنترل نظارت  راهنمایی شعبه و در کنار رییس شعبه بودن می باشد و حضور به موقع از حیث جلوگیری در اشتباه و پیگیری مد نظر می باشد .

صادقی اقدم هدف از سفر دوروزه و نیز نشست تخصصی با دوایر مدیریت را ارتباط مستقیم مدیریتها با مرکز عنوان و از سخنان همکاران استقبال نمودندوگفتند دوایر مدیریت به سان بازوان مدیر نقش راهبری و کنترل  رابرای شعب دارند .

 آقای کوهی فرد مدیریت شعب استان اردبیل ضمن ابراز خرسندی از حضور آقای صادقی اقدم، معاون محترم نظارتی امور شعب و آقای میری رییس دایره نظارت امور مدیریتهای شعب ضمن ارایه آمار و ارقام مبسوطی از پرداخت تسهیلات و جذب منابع و وصول مطالبات به کمبود نیرو اشاره نموده و گفت همکاران مدیریت  اردبیل  آمادگی دارند در جهت تحقق اهداف عالی بانک شبانه روز کار نمایند ./

آخرین بروزرسانی 1396/5/23