افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن، خبر اول اخبار استانی اردبیل شد.

افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن، خبر اول اخبار استانی اردبیل شد.

در پی افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن تا سقف 200 میلون تومان در استان اردبیل و با هماهنگی های انجام شده با دعوت از واحد مرکزی خبر اردبیل و حضور در بانک مسکن، افزایش سقف تسهیلات بانک به سمع و نظر هم استانیهای اردبیل رسید.

درراستای اطلاع رسانی  اقدامات و خدمات بانک مسکن  منجمله افزایش سقف تسهیلات مسکن  و نیز فرصت بخشودگی جرایم تاپایان سال( طرح میثاق)و بازتاب آن درصداسیمای استان ، با پیگیری بعمل آمده وبادعوت از واحد مرکزی خبرصداوسیمای استان اردبیل ،مدیر شعب استان مصاحبه ای درخصوص افزایش سقف تسهیلات و نیز طرح بخشودگی جرایم انجام دادند که این مصاحبه  درروز چهارشنبه  تارخ 16بهمن   در پنج نوبت از اخبار شبکه استانی  پخش  گردید.

کوهی فرد، مدیر شعب اردبیل در مصاحبه با خبر نگار باشگاه خبرنگاران جوان و شبکه سبلان اردیبل گفت: سقف تسهیلات مسکن در شهر اردبیل در مقابل اوراق به 200 میلیون تومان و درسایر شهرهای استان که شهرهای زیر 200 هزارنفر محسوب می شوند به 160 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی درتشریح این افزایش گفت  افراد قبلا برای خرید یا احداث خانه از محل اوراق  بصورت انفرادی مبلغ  پنجاه میلیون تومان  و بصورت زوجین  (همراه با همسر) مبلغ 80 میلیون تومان  تسهیلات دریافت می نمودند که  با مجوز بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار این مبلغ افزایش پیدا نموده و  از این پس در شهر اردبیل متقاضیان بصورت انفرادی مبلغ 80میلیون تومان و بصورت زوجین 160 میلیون تومان برای خرید و یا احداث  از تسهیلات استفاده نمایند.. ضمنا میتوانند همزمان با دریافت تسهیلات، مبلغ 40 میلیون تومان جعاله تعمیر مسکن  که قبلا20 میلیون تومان بود استفاده نمایند  و بدین حالت در مجموع مبلغ 200 میلیون تومان می توانند تسهیلات دریافت نمایند.

مدیر شعب اردبیل در ادامه گفت: این مبلغ در شهرهای زیر 200هزارنفرجمعیت استان از 40میلیون به 60میلیون و بصورت زوجین از 60 میلیون به 120 میلیون   تومان افزایش پیدا نموده  ومتقاضیان با  احتساب  تسهیلات جعاله که مبلغ 40 میلیون تومان  است می توانند  تا سقف 160 میلیون تومان  از این تسهیلات استفاده نمایند.

وی در پاسخ به سوال خبر نگار  در خصوص بخشودگی  جرایم تسهیلات معوق گفت  هم استانیهای عزیز می توانند با مراجعه به شعب بانک  و با واریز اقساط معوق خود از بخشودگی جرایم بانکی  نسبت به واریزی های خودشان برخوردار شوند و از آنان خواست  از این فرصت بوجود آمده  که  تا پایان سال ادامه دارد استفاده نمایند.

 

آخرین بروزرسانی 1398/12/28