معاون مدیر شعب اردبیل: همکاری دایره وصول مطالبات مدیریت وشعب با موسسه حقوقی عدالت گستران محجوب باعث هم افزایی می شود.

معاون مدیر شعب اردبیل: همکاری دایره وصول مطالبات مدیریت وشعب با موسسه حقوقی عدالت گستران محجوب باعث هم افزایی می شود.

معاون مدیر شعب اردبیل: همکاری دایره وصول مطالبات مدیریت معاون مدیر شعب استان اردبیل در جلسه ماهانه مطالبات روستایی با موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب که همه ماهه برگزار می شود گفت: بخش وصول مطالبات از بخش های بسیار پرکار و مهم بانک محسوب می شود و نیاز به پیگیری و برنامه ریزی مستمر و مداوم دارد و همکاری با موسسه موجب هم افزایی و پیشرفت امور شده و تاثیر مثبت آن نیز در عملکرد موسسه و نیز کاهش مطالبات روستایی قابل مشاهده می باشد.

معاون مدیر شعب استان اردبیل در جلسه ماهانه  مطالبات روستایی با موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب که همه ماهه برگزار می شود گفت:  بخش وصول مطالبات از بخش های بسیار پرکار و مهم بانک محسوب می شود و نیاز به پیگیری و برنامه ریزی مستمر و مداوم دارد و همکاری  با موسسه  موجب هم افزایی و پیشرفت امور شده و تاثیر مثبت آن  نیز در عملکرد موسسه و نیز کاهش مطالبات  روستایی قابل  مشاهده می باشد.

 اکبر صفاری ازعملکردهمکار بازنشسته داود رسولی نیا، که بصورت شرکتی در دایره وصول مطالبات  مدیریت اردبیل مشغول بکار می باشد بعنوان پیشکسوت وصول مطالبات  تشکر نمود و گفت  باید ازهمکاران ساعی و پیشکسوت کار یاد بگیریم و نهایت استفاده را ببریم  چرا که آنها الگوی ما هستند وباید از تجربیایت چندین ساله ایشان در کارها نهایت استفاده راببریم.

وی در ادامه گفت وصول مطالبات یک امر مستمر بوده و اگر در یک  برهه از زمان رها شود سلسله به هم می خورد و پروسه با شکست مواجه می شود و باید برلزوم رصد مستمر و هوشمندانه مطالبات توسط دست اندرکاران وصول مطالبات  توجه نماییم و با استفاده از فرصت بوجود آمده و استفاده از طرحهای بانک  و با پشتیبانی همدیگر و با تلاش مضاعف و هماهنگی بین صف و ستاد و موسسه بتوانیم نظر مدیران ارشد را تامین کنیم.

معاون مدیر شعب اردبیل در ادامه، با تشکر از همکاری صمیمانه شرکت حقوقی عدالت گستران محجوب با مدیریت شعب اردبیل گفت: انشاالله تا پایان سال با برنامه ریزی و همفکری  بتوانیم نسبت به تحقق اهداف دست یابیم .

 بهنام جمالی مدیرعامل موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب از حسن توجه و همکاری مسیولین مدیریت شعب اردبیل تشکر و قدردانی نموده و ضمن ارایه آمار و ارقام مربوط به فعالیت های اخیر شرکت گفت: بانک مسکن استان اردبیل از جمله استانهای موفق در حوزه وصول مطالبات روستایی به حساب می آید واین هم به دلیل صرف وقت  و زحمات زیاد همکاران ما و تعامل خوب  سه جانبه  بین موسسه ، روسای  محترم شعب و دایره وصول مطالبات بانک مسکن مدیریت اردبیل است.

وی در ادامه گفت اغلب همکاران ما با کمک و یاری روسای محترم شعب و همکاری دایره وصول مطالبات نسبت به  صدور اجراییه برای حدود 400 نفر از گیرندگان تسهیلات روستایی  که تمکن مالی داشته و از پرداخت اقساط بانک مسکن خودداری می نمودند  اقدام نمودند وبه حیطه وصول درآوردند و اضافه می نمایم باید تلاشمان را برای وصول مطالبات مضاعف کنیم و به  اهداف تعیین شده بسنده نکنیم و باید به اعتماد مثبت بانک  در انتخاب این موسسه به عنوان  شرکت طرف قرارداد وصول مطالبات پاسخ  مثبت دهیم.

 در پایان جلسه از آقایان افخمی ،ابیش زاده ،هوشیار،تقوی ایمانی، نگهبان از کارکنان موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب بابت عملکرد خوبشان در وصول مطالبات تقدیرو تجلیل بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/12/28