تجلیل از ایثارگران درمدیرت اردبیل

مدیر و معاون مدیر شعب اردبیل در دیدارهای جداگانه از ایثارگران جنگ تحمیلی تجلیل و دلجویی نمودند.

مدیر و معاون مدیر شعب اردبیل در دیدارهای جداگانه از ایثارگران جنگ تحمیلی تجلیل و دلجویی نمودند.

در این دیدارها که در مقاطع زمانی مختلف از 9 ایثارگر شاغل و بازنشسته  مدیریت اردبیل انجام گرفت ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل با تاکید بر قدرشناسی از ایثارگران جنگ تحمیلی گفت: وجود  ایثارگران عزیز برای کشور ما یک نعمت بزرگ است  لذا باید در حفظ و صیانت از نعمت هایی  که شهدا و ایثارگران برای ما به یادگارگذاشته اند کوشا باشیم چون آرامش و آسایش امروز ما مرهون از جان گذشتگی این عزیزان  در سالهای جنگ تحمیلی  است. ضمن اینکه برای ما مایه  افتخاراست که در سازمان بزرگ بانک مسکن در خدمت این عزیزان هستیم.

مدیر شعب اردبیل بابیان اینکه تجلیل و تکریم ایثارگران ،تکریم ارزش ها ونمادهای معنوی جامعه است گفت: در جامعه کنونی ترویج  روحیه ایثارگری و از جان گذ شتگی ،رشادت وغیرت شهدا ، جانبازان وآزادگان عزیز بیش از پیش  باید گسترش و تحکیم پیدا کند وما باید سبک زندگی شهدا و ایثارگران  را برای  نسل های آینده  منتقل و در تبیین اهداف آنان به درستی عمل کنیم.

شایان ذکر است که آقایان  حسین آهنگری،فریدون مشکی، پرویز نوید ، رحیم محمد رحیمی ، میر علی سید سیاح ، موسی رحیم وند ، ایرج صفریمقدم ،عیسی نوید و اکبر نوری  ایثارگران عزیزجنگ تحمیلی  شاغل و بازنشسته مدیریت اردبیل با اهداء لوح تقدیرو هدایایی  توسط  مدیر و معاون مدیر شعب اردبیل تجلیل شدند.

Last Updated 1400/6/31