مدیر شعب اردبیل : با افتخار اولین بانک پرداخت کننده تسهیلات طرح اقدام ملی در کشور و بین مدیریتها هستیم.

نشست مدیر شعب اردبیل با معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به اردبیل

شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموعه راه و شهرسازی استان اردبیل با حضور اقای دکتر ترکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وآقای امیدی ، مدیر کل خدمات پشتیبانی و رفاه راه و شهرسازی در اردبیل برگزار شد.

شورای هماهنگی  دستگاههای زیر مجموعه راه و شهرسازی استان اردبیل  با حضور اقای دکتر ترکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وآقای امیدی ، مدیر کل خدمات پشتیبانی و رفاه راه و شهرسازی در اردبیل  برگزار شد.

 در این جلسه  آقای کوهی ضمن تشریح اقدامات عالی انجام گرفته در طرح مهر و همچنین طرح اقدام ملی گفت:  بانک مسکن استان اردبیل اولین بانک  درعقد قرارداد طرح اقدام ملی می باشد و به لطف خدا و تلاش همکاران بانک مکن دراستان توانستیم در قالب چهار پروژه  تسهیلات540 واحدی  طرح اقدام ملی را پرداخت نماییم.

مدیر شعب اردبیل ازمعاون وزیر درخواست نمود  تا با  متمرکز نمودن حسابهای بانکی و همچنین حساب حقوق و پرداختیهای  کارکنان ادارات زیر مجموعه راه و شهرسازی  در بانک مسکن( که خواست مدیران استانی نیز می باشد)  باتوجه  به تخصصی بودن بانک مسکن در امر پرداخت تسهیلات در این بخش و  در راستای هم افزایی  در امورات مرتبط فیمابین   این بانک را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند.

دکترترکی معاون وزیر راه و شهرسازی نیز از اقدامات بانک مسکن در پرداخت تسهیلات  طرح های  مسکن چه در دوران طرح مهر و چه در طرح اقدام ملی تشکر نمود و مقرر گردید هماهنگی های لازم و مذاکره کارشناسان و مسئولان اداره کل بازاریابی با ایشان در تهران انجام گیرد.
Last Updated 1400/4/12