مدیر شعب اردبیل ازپروژه احداثی طرح اقدام ملی دیدار کرد.

ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل به همراه معاون مدیریت، رییس دوایر حراست، اموراعتباری، ارتباطات و بازاریابی ودایره فنی و ارزیابی از نزدیک از پروژه اقدام ملی بازدید نمود.

 ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل به همراه  معاون مدیریت، رییس دوایر حراست، اموراعتباری، ارتباطات و بازاریابی  ودایره فنی و ارزیابی از نزدیک  از پروژه اقدام ملی  بازدید نمود.

مدیر شعب اردبیل در جریان این بازدید ضمن  اطلاع از روند اجرای کار و فعالیت کارگاهای چهارگانه پروژه ها از پیشرفت قابل توجه خبرداد که  از32% تا 54 درصد پیشرفت   داشته و اظهار امید واری نمود تا با فعالیت پیمانکاران مربوطه در زمان مقرر تحویل خریداران شود.

گفتنی است طرح اقدام ملی در بانک مسکن استان اردبیل به عنوان اولین مدیریت در سطح کشور در 4 پروژه  شامل پروژه های اندیشه 1 و 2 ، کارگر و داروپخش  جمعا به تعداد540 واحد بوده که مرحله اول سهم الشرکه نیز پرداخت و ارزیابی مرحله دوم انجام شده است.

Last Updated 1400/4/12