اردبیل در منطقه سبز قرار گرفت.

ارزیابی عملکرد مدیریت اردبیل باحضور مدیر و معاون وروسای دوایر مدیریت اردبیل با به صورت ویدئو کنفرانس با مسئولین ادارات مرکز برگزار شد.

 ارزیابی عملکرد مدیریت اردبیل باحضور مدیر و معاون وروسای دوایر مدیریت اردبیل  با  به  صورت ویدئو کنفرانس با مسئولین ادارات مرکز برگزار شد.

 آقای خلجستانی معاون مدیرعامل در امور حقوق و وصول مطالبات با تشکر از تلاش همکاران مدیریت اردبیل عملکرد مدیریت اردبیل را بسیارخوب  توصیف کرد و گفت: مدیریت اردبیل در جذب منابع و وصول مطالبات عملکرد خوب و قابل قبولی داشته و  بخاطر کاهش NPL  و کاهش بهای تمام شده پول و نیز عملکرد مدیریت در صدور ضمانتنامه از مسئولین و همکاران مدیریت اردبیل تقدیر و تشکر نمود.

 معاون مدیرعامل در ادامه گفت انتظار داریم تا مدیریت اردبیل  افزایش سود آوری را همواره مد نظر داشته و در بهداشت اعتباری ، کاهش بهای تمام شده پول، افزایش خدمات کارمزد محور، کاهش مطالبات،جذب مشتریان خدمات مجازی و کاهش بند های جسابرسی تلاش بیشتری نماید.

 ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل نیز ضمن ارائه  گزارش مفصلی  ازمجموع عملکرد مدیریت اردیبل گفت:همکاران مدیریت بسیجی وار نسبت به انجام امورات محوله در شرایط کرونایی و مسایل  و مشکلات عدیده  تلاش نمودند و تا بتوانند در جایگاه سبز قرار گیرند و اظهارامید واری نمود تا کماکان درمحورهای مشخص شده در جهت نیل به اهداف سازمانی بیش از پیش تلاش شود.

کوهی فرد گفت مدیریت اردبیل در دوره های قبلی رتبه های خوبی را درارزیابی عملکرد اعم از مقام سوم و پنجم کشوری  بدست آورده و اکثرا در جایگاه سبز ارزیابی عملکرد قراگرفته است و انتطار داریم  که  دوباره در مسیر رشد و تعالی گام نهد. و اینگونه است که تلاش  همکاران منجر به کسب جایگاه سبز در بین مدیریت هاست.

  وی به آمار بالای تسهیلات اعطایی در بین مدیریت های هم درجه اشاره کرد وافزود: برآنیم تا در سایر بخشها خصوصا جذب منابع نیز بتوانیم مقام های برتری را بدست بیاوریم.

 مدیر شعب اردبیل خطاب به کارکنان گفت:برخورد مناسب با  مراجعین محترم و شنیدن حرفهای آنها با سعه صدر و راهنماییهای دقیق طبق مقررات ذیربط  در راستای خانه دار کردن آنها می تواند مسیر صحیح زندگیشان  راتغییر دهد و بالعکس  پاسخ اشتباه موجبات ضرر و زیان  مشتریان  را فراهم می آورد و باید بعنوان حق الناس در پیشگاه خداومد متعال  پاسخگو بشیم.

گفتنی است مدیریت اردبیل از مجموع 44 شاخص ارزیابی عملکرد در 31 شاخص سبز، 7 شاخص  صورتی،3 شاخص  زرد و تنها یک  شاخص قزمز بوده که در مجموع توانسته است از 1000 نمره 13/946 نمره را کسب و در جایگاه سبز قرار گیرد. شایان ذکر است که شعب بعثت اردبیل ، کاشانی اردبیل، کوثر، پارس آباد، امام (ره) اردبیل،کارشناسان اردبیل،نیر، شریعتی اردبیل،سرعین و نمین  با کسب  نمره بالاتراز میانگین کشوری در منطقه سبز ارزیابی عملکرد قرارگرفتند. 
Last Updated 1400/3/6