دلجویی از خانواده همکار فوتی بر اثر کرونا در مدیریت اردبیل

اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل از خانواده همکار بازنشسته مرحوم حاج میر حیدرموسوی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در سال99دارفانی را وداع گفته بود دلجویی کرد.

اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل از خانواده همکار بازنشسته مرحوم حاج میر حیدرموسوی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در سال99دارفانی را وداع گفته بود دلجویی کرد.

 در این مراسم که با دعوت ازخانواده مرحوم به مدیریت اردبیل صورت گرفت آقای اکبر صفاری معاون مدیر شعب ،ضمن اظهار تاسف از فوت همکاران شبکه بانکی که براثر ویروس منحوس کرونا جان خودرا از دست دادند گفت ؛بزرگی روح مرحوم حاج میرحیدرموسوی برکسی پوشیده نیست واظهار کرد وظیفه خطیری که برعهده ماست اینست که حامی خانواده وی بوده و یاد و خاطر آن مرحوم را همیشه زنده نگاه داریم.

معاون مدیر شعب اردبیل دربخش دیگری از سخنان خودگفت: تصورعمومی این بود که این بیماری هرچه زود تراز بین برود ولی هرچه جلوتر رفتیم مشخص شد که با همزیستی باکرونا و رعایت شیوه نامه بهداشتی  باید به امورات جاری زندگی خود و نیزامورات بانکی مراجعین ومشتریان رسیدگی شود.

وی از تلاش همکاران سراسر استان در صف و ستاد که با جان دل  درسنگر اقتصادی مشغول به کار هستند قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد که در سال1400 بیماری منحوس کرونا از بین برود و آرامش و آسایش همه مردم به جامعه و خانواده ها بازگردد.

 در پایان بااهداء لوح تقدیر وکارت هدیه از طرف مدیر عامل بانک، از خانواده مرحوم حاج میر حیدر موسوی تجلیل به عمل آمد.

Last Updated 1400/3/6