جشنواره نقاشی و عکاسی یلدای مسکن در اردبیل

به مناسبت شب یلدا و در جهت تصویر سازی مناسب بانک در بین همکاران و فرزندان ایشان مسابقه نقاشی و عکاسی با عنوان يلداي مسكني در بين همكاران و نيز فرزندان همكاران مدیریت اردبیل برگزار شد.

 به مناسبت شب یلدا و در جهت  تصویر سازی مناسب بانک در بین همکاران و فرزندان ایشان مسابقه نقاشی و عکاسی  با عنوان  يلداي مسكني  در بين همكاران و نيز  فرزندان همكاران مدیریت اردبیل برگزار شد.

آثار رسيده  به تعداد10 نفر  در بخش  عكاسي و 27 نفر  در بخش نقاشي از شركت كنندگان ، با حضور مسئولین ذیربط در مدیریت  با  امتياز بندي و داوري بين  ارسال كنندگان  و نيز انجام قرعه كشي  در موارد  امتياز مشابه  انجام گردید که در بخش مسابقه عكاسي در بين همكاران آقایان شهريار نصيري  و  حسينعلي قرياني در بخش  مسابقه نقاشي  دربين فرزندان همكاران آيلين عبداللهي ،  رقيه پناهي وند عيسي لو  ، يكتا همرنگ ومليكا نجفي مقدم حائز دريافت كارت هديه يك ميليون ريالي گرديدند. گفتنی است بدليل ايام كرونايي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي  تقديم حضوري جوايز ميسر نگرديد و به حضور عزيزان ارسال شد.

 ضمنا براي هركدام از 27  شركت كننده  مسابقه نقاشي ، هدايايي به رسم يادبود از طرف روابط عمومي مديريت اهداء گردید .

اسامي شركت كنندگان:1- ستايش خدايي،2-امير محمد خدايي  3- مليكا نجفي مقدم  4- قيه پناهي وند عيسي لو  5- يكتا همرنگ6-پرنيا خلفلو7- مهنيا خلفلو8- محيا بهراديان9- نيايش پارسي10 - آريا امام پور 11- اليسا رستم و ند   12- طناز صادق زاده   13-دلناز صادق زاده  14-سيده پرستو خلخالي  15-سيد مهدي خلخالي  16-ساناي حسن زاده  17- امير علي حسن زاده  18- رز پاليزوان  19- ال آي شجاع  20- آيلين عبداللهي    21- ساميار ماهري   22- ماهان بهبودي    23- آنيسا احمدي    24- امير مهدي اسدي  25-محمد جواد نظرزاده  26-محمد رضا نظرزاده 27-اميرعلي باغبان رحيمي
Last Updated 1400/1/11