جشن تکلیف فرزندان کارکنان مدیریت شعب اردبیل برگزار شد.

دراین جلسه ابتدا آقای اکبرصفاری معاون مدیرشعب استان اردبیل ضمن تبریک مکلف شدن فرزندان همکاران به آنها درحضوروالدینشان گفت : پدران و مادران شما کار بزرگ وبا اهمیتی را انجام می دهند و در بانکی کار می کنند که برای خانه دار شدن خانواده ها کمک می کنند و این یک عبادت محسوب می شود و آنها سربازان و قهرمانان سازندگی و توسعه دراین کشور هستند وشما عزیزان باید به وجود والدین خود افتخار کنید

دراین جلسه ابتدا آقای اکبرصفاری معاون مدیرشعب استان اردبیل ضمن تبریک مکلف شدن فرزندان همکاران  به آنها درحضوروالدینشان گفت : پدران و مادران شما کار بزرگ وبا اهمیتی را انجام می دهند و در بانکی کار می کنند که برای خانه دار شدن خانواده ها کمک می کنند و این یک عبادت محسوب می شود و آنها  سربازان و قهرمانان سازندگی و توسعه دراین کشور هستند وشما عزیزان باید به  وجود والدین خود افتخار کنید.

معاون مدیر شعب اردبیل در ادامه سخنان خود گفت جشن تکلیف و رسیدن به سن تکلیف یعنی اینکه شما به مرحله ای ازرشد و بلوغ رسیده اید که خداومد متعال برای شما ماموریتی در نظر می گیرد و اموراتی از کارهای این دنیا رابه شما می سپارد که اگر بتوانید این امورات را به نحوه احسن انجام دهید در زندگی شخصی ، خانوادگی واجتماعی  موفق و پیروز و در دنیا وآخرت سعادتمندخواهید شد.

  درادامه مراسم حاج آقا قاسمی امام جماعت مدیریت شعب استان نیز با اشاره به احکامی از نماز و روزه و کارهایی که برای  یک فرد مسلمان واجب است به ایراد سخن پرداخت و برای ایشان در آزمون های الهی  آرزوی  پیرزوی و موفقیت کرد.

در پایان جلسه  هدایایی از طرف شورای اقامه نماز بانک و مدیریت اردبیل به  فرزندان به سن تکلیف رسیده  همکاران اهدا شد.

Last Updated 1400/1/10