تجلیل از همکاران کتابخوان در هفته کتاب

به مناسبت گراميداشت هفته كتاب، كتاب خواني وكتابدار، با هدف ترويج فرهنگ مطالعه در بين همكاران،از پنج تن از همکاران اردبیلی تجلیل شد.

به مناسبت گراميداشت هفته كتاب، كتاب خواني وكتابدار،  با هدف ترويج فرهنگ مطالعه در بين همكاران،از پنج تن از همکاران  اردبیلی تجلیل شد.

    خانم صدیقه رحیمی و آقایان سیامک حسن زاده، اسمعیل مکلف، یعقوب نعمتی و بابک بلند قامت  از كتابخوان ترين همكاران بانكي كه در طي سال جاري از كتابخانه مديريت  كتاب را  اخذ و پس از مطالعه در موعد مقرر  نسبت به عودت  آن به كتابخانه مديريت اقدام نموده اند بااعطاء يك حلقه كتاب صوتي  به انضمام يك جلد همان كتاب (چاپي) تجلیل شدند .

Last Updated 1400/1/10